Terug

Nieuws

CDA Son en Breugel biedt verkiezingsprogramma als podcast aan

Uit cijfers blijkt dat maar liefst de helft van alle Nederlanders wel eens naar een podcast luistert. Een podcast is een audio uitzending.

De meeste mensen die podcasts luisteren geven aan dat ze dit doen ter ontspanning, lering of voor vermaak. Een groot onderdeel van het succes van podcasts is dat je deze kunt opzetten of terugluisteren wanneer dit jou het beste uit komt.

Om deze reden, maar zeker ook om inwoners met een leesbeperking de mogelijkheid te geven om kennis te nemen van ons verkiezingsprogramma hebben we een podcast met 5 episodes gemaakt. Deze kan je luisteren via deze link waarbij je de keuze hebt uit onze 5 deelprogrammas :

  1. Fijn wonen
  2. Sterke samenleving
  3. Zorg voor elkaar
  4. Eerlijke economie
  5. Onze omgeving

Er is een mogelijkheid om de episodes direct te luisteren, maar de link kan ook gedeeld worden om via Spotify te luisteren als je daar toegang toe hebt.

 

Op 14, 15 en 16 maart worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Alle politieke partijen praten over inclusiviteit. Wij willen laten zien dat we er ook naar hándelen! Door iedereen de mogelijkheid te bieden ons programma te kunnen luisteren in plaats van te lezen. Mocht je meer informatie willen hebben over ons programma is deze ook terug te vinden op www.cdasonenbreugel.nl. En uiteraard is de podcast ook daar terug te vinden. Veel luisterplezier.

CDA Son en Breugel Lijst 3

#MIDDENINONSMOOIEDORP