Terug

Nieuws

Samenvoeging basisscholen de Regenboog en de Krommen hoek

 

Basisscholen Regenboog en Krommen Hoek worden samengevoegd tot een nieuwe, openbare school met een nieuwe naam en een nieuwe onderwijsvisie. Het plan is om deze fusie op 1 augustus 2022 gereed te hebben. Na de zomer van 2022 start de bouw. In de zomer van 2023 is de nieuwbouw gereed en kan het schooljaar 2023-2024 starten.

 

We hebben samen met buurtbewoners en school(bestuur) een verkeersplan opgesteld. Uitgangspunt is een balans tussen verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid, gezondheid en duurzaamheid. De school wil een zone met weinig autos zijn. Er komen parkeerstroken aan de Doormanlaan en de Beemdstraat. Direct voor het perceel van school wordt in de toekomst niet (meer) geparkeerd, aldus wethouder Jos de Bruin.

 

Groen ontwerp

Het ontwerp van de school heeft een sterke relatie met het groen. De school krijgt balkons die een verlengstuk van de klas zijn en daarnaast een natuurlijke zonwering vormen. De balkons zijn gericht op het groen, richting de Dommel. De voorkant van de gevel en de kap zijn van riet om de relatie met het groen te benadrukken. Er is een overgang van het plein via de aula naar het groen. De aula is de centrale plek tussen de twee vleugels. In de twee vleugels komen klaslokalen en leerpleinen.