Terug

Nieuws

Bestrijding eikenprocessierups zonder bestrijdingsmiddel Xentari

De gemeente zet dit jaar bij de bestrijding van de eikenprocessierups in op het afzuigen van nesten en gebruikt geen bestrijdingsmiddel (Xentari) meer.  

Hoe hoog de plaagdruk is, is afhankelijk van het aantal rupsen. Waarschijnlijk is deze lager dan vorig jaar, een trend die zich al even heeft ingezet. In het afgelopen najaar zijn er relatief weinig vlinders uitgevlogen, wat ook minder eitjes betekent. Het aantal nesten was in 2021 klein. De verwachting is dat de natuur in ons dorp al genoeg ontwikkeld is, om de plaagrups te bestrijden met alleen de natuurlijke vijanden, zoals de mees.

Mocht deze aanpak onverhoopt niet voldoende zijn, dan schalen we op in het afzuigen van nesten, waarvoor personele en financiƫle ruimte is geraamd. Veel gemeenten bouwen het gebruik van bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk af, zo ook onze gemeente.

Het is echter een utopie om alle rupsen uit te bannen; het doel is om een goed ecologisch evenwicht te krijgen. Naast het afzuigen hebben we, net als vorig jaar, in samenwerking met het IVN opnieuw 130 mezennestkastjes ter beschikking gesteld aan onze inwoners.
De bermen worden dit jaar zo gemaaid, dat daardoor insecten als sluipwespen gestimuleerd worden, en ook sluipwespen zorgen voor minder eikenprocessierupsen.

Heeft u een nest eikenprocessierups gezien in de openbare ruimte, dan kunt u dit melden bij de gemeente. Wijkbeheer kijkt dan of het nest kan worden weggehaald.