Terug

Nieuws

Kerkdiensten Sint Genoveva-kerk Breugel, week 16

Donderdag 21 april

19.00 uur: Eucharistieviering met aansluitend aanbidding

 

Zondag 24 april

9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. kerkkoor

Misintenties: Leo en Mien Donkers-Wijnen, Ed Hermans, Peter Coppens, Mia Donkers-van Heeswijk, Marietje Slegers-Smits, overleden ouders Thoonen-Rooijakkers en zoon Bart en Betsie en Marian, Ton Eijsbouts, Peter Verstappen en Jeanne Verstappen-van Riel, Marlouke MulBongaarts, Ouders Swinkels-van den Berg, Leo Verhagen

 

Het parochiebureau Breugel is geopend op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur in Den Bauw, St. Genovevastraat 29, Breugel. Tel. 0499-847241,

email: breugel@heiligeodaparochie.nl
Het parochiecentrum Son is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag 10.00 tot 12.00 uur in Parochiecentrum Son, Kerkplein 7, Son. Tel. 0499-471266,

email: son@heiligeodaparochie.nl