Terug

Nieuws

Kerkdiensten Sint Genoveva-kerk Breugel, week 21

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag

11.00 uur: Eucharistieviering bij de Mariakapel in de Beverlaan

Misintenties: Carel Swinkels en overleden familieleden.

 

Zondag 29 mei

9.30 uur: Eucharistieviering Eerste Heilige Communie

Misintenties: Wim van Heeswijk, Leo en Mien Donkers-Wijnen, Peter Coppens, Mia Donkers-van Heeswijk, Maria van Eck-van der Zande, Ties en Anneke van der Heijdenvan der Zanden, Marlouke MulBongaarts.

 

Het parochiebureau Breugel is geopend op donderdag van 11.00 tot 12.00 uur in Den Bauw, St. Genovevastraat 29, Breugel. Tel. 0499-847241,

email: breugel@heiligeodaparochie.nl
Het parochiecentrum Son is geopend op maandag, dinsdag en vrijdag 10.00 tot 12.00 uur in Parochiecentrum Son, Kerkplein 7, Son. Tel. 0499-471266,

email: son@heiligeodaparochie.nl